Anne Steenbergh

Een paar miljard: zoveel micro-organismen zitten er in elke schep waterbodem – daar raak je niet snel op uitgekeken! Op het moment doe ik onderzoek aan microbiële processen en gemeenschappen in slootbodems bij het Nederlands Instituut voor Ecologie, voorheen heb ik ook aan zeebodems gewerkt. Wat ik interessant vind, is hoe veelzijdig micro-organismen zijn in hun functioneren en ook hun onmisbare rol bij alle kringlopen op aarde (zoals van koolstof, stikstof en fosfor).