Annelies Veraart

Als aquatisch microbioloog bij het Nederlands Instituut voor Ecologie doe ik onderzoek aan micro-organismen die voorkomen in slootbodems. Ik ben van jongs af aan al geïnteresseerd in alles wat in het water leeft. Slootbodems zijn microbiële hotspots; elke vierkante centimeter is voor micro-organismen vergelijkbaar met wat de Biesbosch is voor watervogels. Sommige micro-organismen in slootbodems zijn belangrijk voor het terugdringen van broeikasgasemissies.    Zo zijn er bijvoorbeeld bacteriën die het broeikasgas methaan kunnen afbreken. Ik onderzoek hoe deze bacteriën reageren op verstoringen in hun omgeving, zodat we de uitstoot van broeikasgassen uit sloten beter kunnen voorspellen.