lezing

Buitenland 2

27/08/2016
19:45
grote zaal

Keynote: Wouter de Vries

Amfibieëngemeenschap in het (semi) natuurlijke landschap in noordoost Polen. 

De uitgestrekte en aaneengesloten natuurgebieden in Noordoost Polen vormen de groene longen van Europa en zijn een referentie gebied voor natuurbeheer en bescherming in Nederland. In de jaren ’90 onderzochten we 1000-‘en wateren op kwetsbare en bedreigde amfibieën in de bekende nationale parken van Bialowieza, Narew, Biebrza en Wigry en extensief gebruikte landbouwgronden. Sinds 2013 worden de amfibieën in hetzelfde gebied met vrijwilligers gemonitord met EPMAC monitoring. In deze presentatie duiken we in de amfibieën gemeenschap; op de landschaps ecology, natuurlijke dynamiek en de veranderingen hierin na twintig jaar EU.

 

Jaap de Vlas

Een paar gekke Nederlanders maken een plantenboek voor Sri Lanka.

In 2005 besloten Jaap en Joke de Vlas een veldgids voor de bloemen van Sri Lanka te maken. Ze kenden de Sri Lankaanse planten niet, maar ze wisten dat precies één jaar daarvoor een wetenschappelijke flora voor Sri Lanka was voltooid. Daarin zouden alle Sri Lankaanse plantensoorten te vinden moeten zijn, maar helaas niet door amateurs. Want deze wetenschappelijke flora heeft geen illustraties, alleen 7000 bladzijden tekst.
Rondrijdend in een gehuurd Toyota-busje met chauffeur reisden Jaap en Joke rond totdat ruim 1000 plantensoorten waren gevonden en gefotografeerd. De veldgids ligt sinds 2008 in de Sri Lankaanse boekhandels. Waarschijnlijk is de eerste oplage volgend jaar uitverkocht, en dan zijn de gemaakte kosten er weer uit. Inmiddels is er ook een deel 2 verschenen, en deel 3 is in voorbereiding. De lezing gaat over de manier waarop de “Illustrated field guide to the flowers of Sri Lanka” is gemaakt.

 

Herman Sieben

De betekenis van Bonaire voor steltlopers.

Samen met Puerto Rico is Bonaire een van de belangrijkste doortrek- en overwinteringsbieden van the Caribbean. Het onderzoek naar steltlopers staat er nog in de kinderschoenen. Dit heeft onder meer ook te maken dat de natuurbescherming op Bonaire in het verleden vooral gericht was op het mariene gedeelte en op de bescherming van Flamingo en Geelvleugelamazone. Toch laten voorlopige cijfers zien dat Bonaire uniek is vergeleken met de andere Caribische eilanden. Dit heeft alles te maken met de aanwezige biotopen. Zoutwingebieden en salina’s zijn prima geschikt voor steltlopers als broedvogel en doortrekker.

 

Rob Bijlsma

Katapults, geweren en duiven in West-Afrika: over mensen en vluchtafstanden

Waar ook in West-Afrika, je struikelt over duiven en mensen. Die duifjes wegen, afhankelijk van de soort, 40-200 gram. Lekkere boutjes dus, de moeite waard voor in de pot. Ik vroeg me af: zouden jagende mensen van invloed zijn op de vluchtafstand van duiven? Met als achterliggende idee: waar duiven fors worden belaagd, zouden ze op grotere afstand moeten op- en wegvliegen bij een naderend zoogdier op twee poten. Door vluchtafstanden van duiven te meten, en het aantal geweer- en katapultdragers per land te scoren, probeer ik die invloed te kwantificeren. En hoe verhoudt in dit opzicht ’onze’ zomertortel, die daar overwintert maar in Europa broedt, zich ten opzichte van de Afrikaanse duivensoorten?

 

 Hacen Mohamed el Hacen

Unusual resilience of a pristine Zostera noltii meadows in Banc d’Arguin, Mauritania: strong resistance but slow recovery

Seagrass stability is crucial for coastal biodiversity as well as many ecosystem services (e.g. carbon sequestration, wave attenuation and sediment stability). Small and medium scale changes between seagrass and bare states can be easily overlooked in extensive seagrass meadows. In this study we explored the capacity of extended Mauritanian Zostera noltii meadows to resist disturbance and rejuvenate after die-offs events. First using long-term Landsat images, we documented enormous changes in Z. noltii meadows in Banc d’Arguin and a very slow recovery at a land-scale scale. To further gain insight into their resilience on the ground, we conducted a field experiment and a lab experiment to investigate the possibility for a subset of possible stressors to be involved in the catalysis of widespread mortality events under natural conditions, and the natural regenerative capacity of these seagrasses to combat the formation of gaps. We found that seagrass meadows on Banc d’Arguin have a remarkable capacity to resist harsh environmental stress, but have hard time to reassimilate gaps.

 

Leo Zwarts

 Ook Afrikaanse vogels doen het slecht in de Sahel

We zijn in de Sahel misschien wel een miljard trekvogels kwijtgeraakt, maar wat weten we van de Afrikaanse vogelsoorten? Alles lijkt er op dat die nog veel meer zijn afgenomen. Een verhaal over meer koeien en vooral meer geiten en schapen, minder bomen en  vooral veel minder zaad voor de zaadetende vogels.