Camiel Aggenbach

Al vroeg had ik een fascinatie voor natte gebieden met veen, bronnen en beekjes. Tijdens mijn studie en werk als ecoloog is die verwondering gebleven. Afgelopen jaren heb ik me als onderzoeker bij Universiteit Antwerpen en KWR Watercycle Research Institute veel beziggehouden met samenspel tussen waterhuishouding, biogeochemie, vegetatie en beheer van grondwatergevoede venen. De resultaten van dat onderzoek vinden hun weg in het herstel en beheer van moerassen in beekdalen.