This Side Of Paradise

Jan Doevendans

Jan Doevendans (Boxtel, 1955) volgde de HBS en kwam (via de plaatsingscommissie) aan de RUG terecht voor zijn propaedeuse Biologie. Na een tussenjaar switchte hij naar de HBO opleiding “Ubbo Emmius” waar zijn 2e vak Aardrijkskunde werd. Dit bracht de praktische, toegepaste Biologie dichterbij. Weer terug...

Lees meer
This Side Of Paradise

Daniëlle de Jonge

Daniëlle de Jonge heeft een fascinatie voor alles wat we nog niet weten over de diepzee. Tijdens haar studietijd in Canada, Schotland en uiteindelijk Groningen is ze bekend geraakt met het fenomeen Deep Sea Mining en dat heeft haar niet meer los gelaten. Ze heeft onderzoek gedaan op het gebied...

Lees meer
This Side Of Paradise

Jacob de Bruin

Als boswachter ecologie bij Natuurmonumenten doe ik mijn best om de natuur te beschermen. Dit doe ik in de provincie Groningen en Noord-Drenthe. Deze gevarieerde streek bestaat uit moeras, weidevogelgraslanden, kruidenrijke graslanden, heide, akkers en bos. Al deze mooie natuur ligt in gebieden zoals de Onlanden,...

Lees meer
This Side Of Paradise

Maarten Doornkamp

Biologie heeft me altijd aangetrokken. Gedurende mijn bachelor biologie kon ik moeilijk een keuze maken wat ik het leukste vond. Onderzoeken naar dieren of planten vond ik allemaal geweldig. Momenteel bezig met mijn Master Ecologie & Evolutie aan de RuG met een onderzoek naar de Groene Glazenmaker. Ik weet dat...

Lees meer
This Side Of Paradise

Rudy van Diggelen

Na een gedegen veldbiologische opleiding bij de jeugdbonden ben ik uiteindelijk terecht gekomen bij de universiteit van Groningen. Daar heb ik me gespecialiseerd in onderzoek hoe je door mensen verstoorde ecosystemen kunt herstellen, zowel wetlands, als ook droge systemen. Na 20 jaar Groningen werk ik nu alweer bijna...

Lees meer
This Side Of Paradise

Wouter de Vries

Als kleine jongen heb ik de fascinatie voor de natuur en natuurlijke systemen met de paplepel meegekregen. In de Jeugdbond was ik fanatiek vogelaar en ben bos- en natuurbeheer gaan studeren. Achttien jaar geleden dook ik in de fascinerende wereld van de amfibieën met een stage in de moerassen van...

Lees meer
This Side Of Paradise

Peter Esselink

Ik ben eigenaar van het onderzoek- en adviesbureau PUCCIMAR. In ben opgegroeid in de Achterhoek waar ik actief was in de NJN en de Vogelwerkgroep. In 1974 ben ik voor mijn biologiestudie naar Groningen vertrokken, waar ik nooit meer ben weggegaan. Als een jonge hond die alles eigenlijk wel leuk...

Lees meer
This Side Of Paradise

Gerard Oostermeijer

Opgegroeid als autodidacte duinstruiner. Werkt als onderzoeker en universitair docent aan het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica van de Universiteit van Amsterdam. Is gebiologeerd door het functioneren van populaties van planten en dieren in het landschap. Heeft zich daarnaast tot doel gesteld kennis...

Lees meer
This Side Of Paradise

Floris Keizer

Door zijn masterscriptie-onderzoek in de Biebrza (Polen) raakte Floris Keizer (1986) gepassioneerd voor de ecohydrologie van natte natuur. Dit heeft hij voortgezet als docent-onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht. Met name de rol van hydrologische stromingsprocessen voor natte natuur op landschapsschaal...

Lees meer
This Side Of Paradise

Camiel Aggenbach

Al vroeg had ik een fascinatie voor natte gebieden met veen, bronnen en beekjes. Tijdens mijn studie en werk als ecoloog is die verwondering gebleven. Afgelopen jaren heb ik me als onderzoeker bij Universiteit Antwerpen en KWR Watercycle Research Institute veel beziggehouden met samenspel tussen waterhuishouding,...

Lees meer
This Side Of Paradise

Leen Heemskerk

Leen is opgegroeid in het waterrijke veenweidegebied van Noordwest-Utrecht. Het inventariseren van weidevogels was voor hem de manier om met het gebied en haar bewoners in contact te blijven. Boeren bewust maken hoe uniek de bij hen broedende zwarte sterns zijn leidde als vanzelf tot specialisatie op deze soort. Bij...

Lees meer
This Side Of Paradise

Sander Holthuijsen

Mijn fascinatie voor het Wad is (pas) op mijn 18de begonnen en nooit meer opgehouden. Sinds 2001 spendeer ik jaarlijks meerdere weken op het Wad voor het NIOZ, waar ik sinds 2008 werkzaam ben. In 2008 zijn we begonnen met het SIBES programma waarbij we de hele droogvallende Nederlandse Waddenzee...

Lees meer