This Side Of Paradise

Herman Sieben

Socioloog (1954); o.a. werkzaam geweest als IVN consulent natuur-en milieueducatie Fryslân, opleidingsdirecteur Larenstein en regiodirecteur Groningen / Fryslân / Drenthe Staatsbosbeheer. Nu directeur bij de Stichting Nationale Parken (STINAPA) Bonaire. STINAPA is verantwoordelijk voor het beheer van de Nationale...

Lees meer
This Side Of Paradise

René Krekels

Bioloog (1962) maar ook eraan verslaafde natuurfotograaf. Werkzaam bij en mede-oprichter van Bureau Natuurbalans, ecologisch adviesbureau te Nijmegen. Acties in het leven van kleinere dieren prikkelen mij. Met high-speed fotografie laat ik zien hoe kikkers te water gaan en hoe gaasvliegen...

Lees meer
This Side Of Paradise

Rob Witbaard

Marien Bioloog/Ecoloog werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Rode draad in mijn onderzoek is de biologie en ecologie van de Noordkromp (Arctica islandica), een tweekleppig schelpdier dat te boek staat als de langst levende niet koloniale soort die een prominente rol speelt in onderzoek naar...

Lees meer
This Side Of Paradise

Lodewijk van Walraven

Zeebioloog, gespecialiseerd in de ecologie van kwallen en andere zeedieren die niet tegen de stroming in kunnen zwemmen; het plankton. Daarnaast fanatiek sportduiker. Voor mijn promotieonderzoek aan de Universiteit Groningen en het Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) heb ik onderzocht welke rol deze...

Lees meer
This Side Of Paradise

Sven Teurlincx

Geboren en getogen in het zuiden des lands, maar na een studie Biologie in Utrecht (UU) toch langzaam met het Nederlandse polderlandschap in aanraking gekomen. Na ondertussen al meer dan vier jaar bij het NIOO (Nederlands Instituut voor Ecologie) werkzaam te zijn en voornamelijk sloten en polders te hebben onderzocht...

Lees meer
This Side Of Paradise

Koos Dijksterhuis

Koos Dijksterhuis schrijft iedere werkdag over de natuur in de krant Trouw. Hij publiceerde diverse boeken over vogels en andere natuur, maar lang niet iedere werkdag. Niet alleen over de spreeuw schreef Koos een heel boek. Eerder verschenen door hem geschreven boeken over de grauwe kiekendief en over de...

Lees meer
This Side Of Paradise

Willem-Jan Emsens

Wetland ecoloog, verbonden aan de universiteit van Antwerpen. Gepassioneerd door natuur. Doet al meerdere jaren onderzoek naar het functioneren van laagveensystemen in Europa, met de nadruk op biogeochemie, hydrochemie en vegetatie. Gespecialiseerd in het herstel van kleine zeggenvegetaties in gedegradeerde ijzerrijke...

Lees meer
This Side Of Paradise

Anne Steenbergh

Een paar miljard: zoveel micro-organismen zitten er in elke schep waterbodem – daar raak je niet snel op uitgekeken! Op het moment doe ik onderzoek aan microbiële processen en gemeenschappen in slootbodems bij het Nederlands Instituut voor Ecologie, voorheen heb ik ook aan zeebodems gewerkt. Wat ik interessant...

Lees meer
This Side Of Paradise

Kamiel Spoelstra

Ik ben als ecoloog werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Ik werk op het grensvlak van ecologie, fysiologie en gedrag en combineer onderzoek in het vrije veld met gerichte studies in het lab. Intussen werk ik vooral aan menselijke verstoring van vrij levende dieren: het beslag van ons...

Lees meer
This Side Of Paradise

Evert Ruiter

Werkzaam bij Alcedo Natuurprojecten. Al op jonge leeftijd ontpopte hij zich als een enthousiaste natuuronderzoeker. Alles wat rondfladderde, op de grond kroop, groeide, bloeide of aanspoelde aan het strand had zijn aandacht. Deze hartstocht werd gevoed door zijn vader, Bram Ruiter, die als biologieleraar de interesse...

Lees meer
This Side Of Paradise

Thomas Lameris

Sinds mijn studie ben ik aangetrokken door Rusland en haar uitgestrekte natuur. Na avonturen en onderzoek ver in Siberië en in Kazachstan vlieg ik sinds 2014 de Brandganzen achterna naar hun broedgebieden in Noord-West Rusland. Mijn onderzoek focust zich op de aanpassingen van vogels aan een veranderende...

Lees meer
This Side Of Paradise

Jaap de Boer

Geboren in 1958 in Leeuwarden, vanaf 1976 opgeleid als bioloog en paleontoloog in Groningen en Leiden. Al bijna een leven lang houd ik van schelpen en slakken. Als medewerker van de Stichting ANEMOON schreef ik in de afgelopen jaren mee aan een aantal publicaties over natuurbeheer in relatie tot bedreigde...

Lees meer