This Side Of Paradise

Rink Wiggers

Een fascinatie voor alles wat leeft heb ik eigenlijk altijd gehad. Vooral de wereld van insecten en andere kleine ongewervelde dieren vind ik erg intrigerend. Binnen mijn loopbaan heb ik me in het bijzonder gefocust op de ongewervelde dieren in zoetwaterecosystemen, ook wel macrofauna genoemd. Sinds kort ben ik...

Lees meer
This Side Of Paradise

John Smit

Entomoloog bij EIS Kenniscentrum Insecten. Werkzaamheden lopen uiteen van inventarisaties en monitoring van dagvlinders, libellen, sprinkhanen en bestuivers tot risicoanalyses en beschermingsplannen. Maar het leukst zijn toch de educatieve projecten. In hart en nieren een vliegenman, al sinds het begin bij de...

Lees meer
This Side Of Paradise

Kees Camphuysen

Marien ecoloog, verbonden aan het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Vooral geïnteresseerd in de voedselecologie van zeevogels en zeezoogdieren. Tegenwoordig niet meer alleen op zee actief, maar ook in zeevogelkolonies op het eiland Texel, waar nu al 10 jaar onderzoek aan grote meeuwen wordt...

Lees meer
This Side Of Paradise

Hacen Mohamed El-Hacen

In Mauritania I grew up. I work for the National Park of Banc d’Arguin as a conservationist, and right now I am doing a PhD in ecology at the University of Groningen. I am interested in nature conservation, intertidal ecosystems, food web interactions, ecosystem engineers, nutrient cycling and bird...

Lees meer
This Side Of Paradise

Jeroen Onrust

Geboren en getogen op de Hondsrug, afgestuurd als dierecoloog in Groningen en tegenwoordig promovendus aan diezelfde universiteit met als onderzoeksgebied de graslanden van Friesland. Daar kijk ik met een weidevogel-bril naar regenwormen en vooral hoe het landgebruik deze fascinerende organismen beïnvloedt. Daarnaast...

Lees meer
This Side Of Paradise

Martin Wassen

Martin Wassen (1957) studeerde biologie in Nijmegen en Groningen. Zijn onderzoek richt zich op de interacties tussen menselijk handelen en ecosystemen. Zo bestudeert hij hoe wetlands reageren op veranderingen in landgebruik, waterbeheer en klimaat, hoe ze hersteld kunnen worden en welke rol ze spelen in het...

Lees meer
This Side Of Paradise

Vincent Kalkman

Hoe zijn de verspreidingspatronen van planten en dieren in Nederland, Europa en de wereld tot stand gekomen? Deze vraag vind ik erg fascinerend. Gelukkig komt deze vraag terug in veel van mijn werkzaamheden voor EIS Kenniscentrum Insecten. Voorbeelden daarvan zijn het in kaart brengen van de exoten van Nederland, de...

Lees meer
This Side Of Paradise

Christophe Brochard

Ik ben gepassioneerd om alles wat leeft op naam te brengen en te fotograferen. Van microscopische algen, planten, insecten tot vogels, er is zoveel moois te bestuderen. De laatste jaren heb ik me verdiept in een geweldige insecten groep: de libellen. Daarover heb ik meerdere boeken geschreven. Ik voer verschillende...

Lees meer
This Side Of Paradise

Jeroen Breidenbach

Gepassioneerd natuurvorser (24 jaar); van jongs af aan niet weg te slaan uit de natuur. Momenteel nog student Diermanagement. Biodiversiteit; beheer, bescherming, onderzoek, burgerparticipatie en educatie houden mij dagelijks op vrijwillige basis...

Lees meer
This Side Of Paradise

Petra de Goeij

Studie Biologie aan de UVA (Universiteit van Amsterdam), met als hoofdvak: Voedsel ecologie van de lepelaars van het Zwanenwater (afgerond in 1984). Promotie-onderzoek bij het NIOZ/RUG: Burying depth as a trade off in the bivalve Macoma balthica (afgerond in 2001). Vrijwilliger-onderzoeker naar de voedselecologie en...

Lees meer
This Side Of Paradise

Leo Zwarts

Leo Zwarts heeft zich van kinds af aan bezig gehouden met eenden, ganzen en steltlopers, eerst in het Deltagebied en Waddenzee, later ook elders in de wereld. Vanaf 1982 is hij in toenemende mate in de ban geraakt van de vogelwereld in West-Afrika, vooral de Sahel, aanvankelijk alleen eenden en...

Lees meer