Eddy Wymenga

Een jaar vóór de zware Elfstedentocht van 1963 geboren, enkele jaren vóór de grote droogtes in de Sahel en vóórdat het waterpeil in de Friese boezem in 1967 geheel werd beteugeld. Maar dat besef kwam pas veel later.

Met stevige wortels in het Friese Lage midden was er al vroeg belangstelling voor weidevogels maar moerasvogels en roofvogels lonkten des te meer. Veldonderzoek kreeg aanvankelijk vorm door tellingen van steltlopers en ringonderzoek bij de wadvogelwerkgroep van de FFF (Fryske Ferieniging foar Fjildbiologie). In de gelukkige omstandigheid om samen te werken met slimme onderzoekers en daar veel van te leren, vooral na het afronden van het Van Hall. Dagelijks vooral bezig met het runnen van A&W, maar het ecologisch vizier richt zich al jaren bezig op het watersysteem van de Friese boezem en beslommeringen van onze trekvogels in West Afrika.