Voldaan kijken we terug op This Side of Paradise 2016. Met 75 lezingen door 70 sprekers hadden we een dijk van een programma. Leerzame workshops zijn geleid door de experts, een gaaf jeugdprogramma werd uitgevoerd door JNM’ers, en bij het vogels ringen is nota bene een ijsvogel gevangen. Alle sprekers en vrijwilligers van harte bedankt! De busexcursies op zondagmorgen waren een belevenis, niet alleen door de visarend en de reuzensterns, maar in de Drentsche Aa vooral door de mega-stortbui die iedereen doorweekte. Met de circa 200 deelnemers kijken we alweer uit naar volgend jaar – zelfde weekend, zelfde Biotoop!