Edwin Peeters

Edwin Peeters is werkzaam bij de leerstoelgroep Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer van Wageningen Universiteit. Hij werkt daar als docent en als onderzoeker. College’s en practica verzorgt hij voor diverse opleidingen  (biologie, milieu, bodem, water & atmosfeer)en verschillende jaargangen (Bachelor en Master).  Het onderzoek richt zich vanuit een systeembenadering op kleinere watersystemen als beken en sloten en met speciale aandacht voor ongewervelde dieren en waterplanten.