Evert Ruiter

Werkzaam bij Alcedo Natuurprojecten. Al op jonge leeftijd ontpopte hij zich als een 
enthousiaste natuuronderzoeker. Alles wat rondfladderde, op de grond kroop, groeide, 
bloeide of aanspoelde aan het strand had zijn aandacht. Deze hartstocht werd gevoed 
door zijn vader, Bram Ruiter, die als biologieleraar de interesse van zijn zoon wel wist
te waarderen. Op twaalfjarige leeftijd werd Evert lid van de CJN (de huidige JNM). Daar ontmoette hij soortgenoten, leerde inspirerende mensen kennen, maakte vrienden en 
ontwikkelde hij een grote soortenkennis. De interesse lag aanvankelijk bij vogels. 
Gaandeweg werden daar vele andere soortgroepen aan toegevoegd. Ecologische kennis, 
gevoel voor natuurbescherming en natuurbeleving kwamen vanzelfsprekend ook aan de orde.
Uiteindelijk koos hij niet voor een studie biologie. Als veldbioloog is hij dus 
autodidact. Maar wie vraagt er nu ooit om een diploma?