Floris Keizer

Door zijn masterscriptie-onderzoek in de Biebrza (Polen) raakte Floris Keizer (1986) gepassioneerd voor de ecohydrologie van natte natuur. Dit heeft hij voortgezet als docent-onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht. Met name de rol van hydrologische stromingsprocessen voor natte natuur op landschapsschaal heeft zijn interesse. Met zijn achtergrond in fysische geografie en milieuwetenschappen bestudeert hij hoe lokale verschillen in vegetatie in natuurlijke overstromingsvlakten tot stand komen als een functie van nutriënten en gedeponeerd sediment.