Gerard Oostermeijer

Opgegroeid als autodidacte duinstruiner. Werkt als onderzoeker en universitair docent aan het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica van de Universiteit van Amsterdam. Is gebiologeerd door het functioneren van populaties van planten en dieren in het landschap. Heeft zich daarnaast tot doel gesteld kennis over genetica, voortplantingsbiologie en demografie meer toe te passen in het beheer van bedreigde soorten, zodat dat effectiever kan plaatsvinden. Doet dat onder meer via de Stichting Science4Nature (http://www.science4nature.nl), waar hij mede-oprichter en voorzitter van is. Onderzoekt soorten van allerlei leefgebieden, zoals natte en droge heiden, heischrale graslanden, duingraslanden, natte duinvalleien en beekdalbossen en -graslanden. Zijn grote passie is daarnaast natuur- en landschapsfotografie (zie: http://www.oostermeijerphotography.nl).