Henk Jan Ottens

Henk Jan Ottens is als onderzoeker werkzaam voor de Werkgroep Grauwe Kiekendief en heeft als autodidact een naam opgebouwd als akkervogeldeskundige van het eerste uur. Voorheen werkzaam bij Sovon en daar veel inventarisatiewerk gedaan en betrokken in projecten rond agrarisch natuurbeheer. Woonachtig te Rolde en vanuit zijn woonplaats vaak struinend in de Drentse landschappen te vinden.