Herman Sieben

Socioloog (1954); o.a. werkzaam geweest als IVN consulent natuur-en milieueducatie Fryslân, opleidingsdirecteur Larenstein en regiodirecteur Groningen / Fryslân / Drenthe Staatsbosbeheer. Nu directeur bij de Stichting Nationale Parken (STINAPA) Bonaire. STINAPA is verantwoordelijk voor het beheer van de Nationale Parken op Bonaire. Ziet vele overeenkomsten tussen de Waddeneilanden en de eilanden van Caribisch Nederland. In zijn vrije tijd doet hij aan vogels en paddenstoelen en tegenwoordig ook al snorkelend aan vissen, koralen, zeeanemonen, sponzen, krabben, kwallen, zeewieren en zeegrassen