Jaap de Vlas

Jaap de Vlas is een bioloog die na een aantal jaren op het NIOZ en de Texelse vestiging van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer 29 jaar als Waddenzee-bioloog heeft gewerkt bij het Ministerie van LNV en Rijkswaterstaat. Hij heeft vooral veel te maken gehad met natuurbeheer-problemen in het Waddengebied, zoals de kokkelvisserij, het kwelderbeheer en de gevolgen van waterstaatkundige ingrepen. Jaap’s persoonlijke interesse lag al vanaf zijn kinderjaren bij planten, hommels, bijen, wespen en allerlei andere kleine dieren. Na een aantal vakanties in Sri Lanka (een prachtig land voor natuurliefhebbers) vatte hij in 2005 samen met zijn vrouw het plan op om voor Sri Lanka een plantenboek te maken. Er was namelijk in Sri Lanka geen bruikbare veldflora voorhanden, terwijl er daar toch veel belangstelling is voor de natuur.