Jacob de Bruin

Als boswachter ecologie bij Natuurmonumenten doe ik mijn best om de natuur te beschermen. Dit doe ik in de provincie Groningen en Noord-Drenthe. Deze gevarieerde streek bestaat uit moeras, weidevogelgraslanden, kruidenrijke graslanden, heide, akkers en bos. Al deze mooie natuur ligt in gebieden zoals de Onlanden, Kardinge, Landgoederen Eelde-Paterswolde, Noordlaarderbos/Vijftig Bunder, Uithuizerwad en Dal van de Ruiten Aa.  Ik ben erg geïnteresseerd in de wetenschap, maar het wordt nog boeiender als deze wetenschap toegepast kan worden. De samenhang van tussen dieren, planten, bodem, water en natuurbeheer is mijn passie. Een van de gebieden waar ik me mee bezig houdt is de Onlanden. Dit is een fantastisch gebied waar  we onlangs de randvoorwaarden hebben gecreëerd voor een soortenrijk moeraslandschap. Nu is de natuur bezig om verder te bouwen aan dit gebied. Deze ontwikkeling volg ik met grote belangstelling.