Jan Doevendans

Jan Doevendans (Boxtel, 1955) volgde de HBS en kwam (via de plaatsingscommissie) aan de RUG terecht voor zijn propaedeuse Biologie. Na een tussenjaar switchte hij naar de HBO opleiding “Ubbo Emmius” waar zijn 2e vak Aardrijkskunde werd. Dit bracht de praktische, toegepaste Biologie dichterbij. Weer terug bij de RUG voor z’n doctoraal staakte Jan z’n studie en startte zijn Buitenbedrijf BBZ “Natuurbureau”. Via krantencolumns, vele lezingen en werk bij RTV Noord kreeg de naam  “stadsecoloog” steeds meer bekendheid en dat is altijd zo gebleven.

Van jongs af aan had Jan ’n fascinatie voor vogels, het bouwen van nestkasten en ringonderzoek. Daarnaast werd hij specialist in vochtproblemen (“zwam”) in woningen en kwam hij in de “on”gedierte wereld terecht.

Dicht bij huis is het vele praktische werk aan Huis- en Gierzwaluwen daar een logisch gevolg van.