Jan H. Wanink

Opgegroeid in de Achterhoek, waar mijn voorliefde voor vogels ontstond. In 1971 naar Groningen om biologie te studeren en daar (met uitzondering van mijn Tanzaniaanse avonturen in 1985-1989 en 2000-2002) nooit meer weggegaan. Als dienstweigeraar begonnen bij Leo Zwarts (Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders) in Paesens-Moddergat (prooibeschikbaarheid steltlopers) en een voortdurende passie voor het Wad ontwikkeld. Vervolgens ook verliefd geworden op vissen en Afrika. Voor de Rijksuniversiteit Leiden promotie- en postdoc-onderzoek uitgevoerd aan vissen, vogels en macrofauna in het verstoorde ecosysteem (eutrofiëring; introductie Nijlbaars en waterhyacinth) van het Victoriameer. Zowel op het Wad als in het meer naar effecten van parasieten op het gedrag van hun tussengastheer gekeken. Vanaf 2002 bij ecologisch adviesbureau Koeman en Bijkerk bv met veel plezier gewerkt aan zeer gevarieerde opdrachten, van Aalmonitoring, via Kaderrichtlijn Water (KRW) tot Zwemmersjeuk. Sinds februari 2016 mijn KRW-activiteiten voortgezet vanuit een andere invalshoek, als beleidsadviseur bij Waterschap Noorderzijlvest.