Janne Ouwehand

Al van jongs af aan heeft Janne een brede natuurinteresse. Of die natuur zich nu in haar woeste achtertuin, west-Afrika of in de bossen van Drenthe bevindt. Passie, nieuwsgierigheid en betrokkenheid bij de natuur vertaalden zich in uiteenlopende veldwerkprojecten, en het willen doorgronden van grote ecologische vraagstukken. Als evolutionaire veldecoloog heeft zij de afgelopen jaren promotieonderzoek gedaan naar het aanpassingsvermogen van trekvogels zoals de bonte vliegenvanger, in een steeds sterker veranderende wereld.