John Melis

John Melis, eigenaar/ecoloog van het adviesbureau JM ecologie; gespecialiseerd in ecologische toetsingen en -begeleiding en nader onderzoek vleermuizen, muizen en vissen.

Coördinator van de werkgroepen in Friesland; vissen (WVOF), reptielen & amfibieën (WHF), vleermuizen (VLEN), zoogdieren (Zoogdierwerkgroep) en kreeften & waterkevers (KONON). Voorzitter RvT RAVON.

Uitgebracht: Zoogdieratlas Friesland (2012) en de Fiskatlas Fryslân (2015, met Mark Koopmans).