Joost Vogels

Joost Vogels is vanaf jonge leeftijd al gefascineerd door de natuur. Na een studie aan de Radboud Universiteit Nijmegen is hij als onderzoeker bij Stichting Bargerveen gaan werken als systeemecoloog en zich vastgebeten in de vraag waarom het zo slecht gesteld is met de faunistische biodiversiteit van de Nederlandse zandgronden. Om antwoorden hier op te vinden probeert hij in zijn werk verbanden te leggen tussen disciplines die vanuit ecologisch perspectief zeer sterk met elkaar verbonden zijn maar in de onderzoeks- of beheerderswereld paradoxaal genoeg slechts weinig verbondenheid kennen.