Kamiel Spoelstra

Ik ben als ecoloog werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Ecologie
(NIOO-KNAW). Ik werk op het grensvlak van ecologie, fysiologie en gedrag
en combineer onderzoek in het vrije veld met gerichte studies in het lab.
Intussen werk ik vooral aan menselijke verstoring van vrij levende dieren:
het beslag van ons op ruimte en bronnen in deze wereld wordt steeds groter.
Recentelijk deed ik, vaak in samenwerking met vele anderen, onderzoek naar
de effecten van de enorme hoeveelheid licht die wij 's nachts produceren.
Ik kijk daarbij naar verschillende soortgroepen, zoals vogels, muizen,
vleermuizen, grotere zoogdieren en nachtvlinders. 
Meer hierover is te vinden op www.lichtopnatuur.org, en ook op
https://nioo.knaw.nl/en/employees/kamiel-spoelstra .