Katja Philippart

Als estuarien ecoloog werkzaam bij het Koninklijk NIOZ, de Waddenacademie en de Universiteit van Utrecht. Mijn veldwerk richt zich met name op lang-jarige interacties tussen microalgen (fytoplankton, microfytobenthos) en schelpdieren in Wadden systemen. Heb het afgelopen jaar ook vanachter het bureau een brede studie naar mogelijkheden en beperkingen van vismigratie in de Waddenzee verricht.