Kees Camphuysen

Marien ecoloog, verbonden aan het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Vooral geïnteresseerd in de voedselecologie van zeevogels en zeezoogdieren. Tegenwoordig niet meer alleen op zee actief, maar ook in zeevogelkolonies op het eiland Texel, waar nu al 10 jaar onderzoek aan grote meeuwen wordt uitgevoerd.