Leen Heemskerk

Leen is opgegroeid in het waterrijke veenweidegebied van Noordwest-Utrecht. Het inventariseren van weidevogels was voor hem de manier om met het gebied en haar bewoners in contact te blijven. Boeren bewust maken hoe uniek de bij hen broedende zwarte sterns zijn leidde als vanzelf tot specialisatie op deze soort. Bij oprichting van de Agrarische Natuurvereniging “de Utrechtse Venen” in 1998 resulteerde dat in een aparte werkgroep voor de zwarte stern, waarvan hij sindsdien als vrijwilliger de projectleider is.