Leo Zwarts

Leo Zwarts heeft zich van kinds af aan bezig gehouden met eenden, ganzen en steltlopers, eerst in het Deltagebied en Waddenzee, later ook elders in de wereld. Vanaf 1982 is hij in toenemende mate in de ban geraakt van de vogelwereld in West-Afrika, vooral de Sahel, aanvankelijk alleen eenden en steltlopers, maar de laatste 10 jaar vooral vogels die zich in bomen ophouden.