photo-1428959249159-5706303ea703

Afrika: veilige haven voor trekvogels. Of niet?! Miljoenen sterven in de Sahel! Leo Zwarts vertelt waardoor: