Marnix Deterd Oude Weme

Marnix Deterd Oude Weme (1990) studeerde Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn masterscriptie (2015) heeft hij fysisch-geografisch onderzoek verricht naar de geologische, bodemkundige en riviermorfologische ontstaanswijze van het Gorechter Hunzedal, kortweg de genese van het natuurlijke landschap in het oerstroom- en beekdal aan de oostzijde van de stad Groningen.