Nico Beemster

Nico Beemster werkt bij Altenburg & Wymenga en is met name gespecialiseerd in de ecologie van moerassen en moerasvogels, woelmuizen en muizenetende roofvogels. In twee grootschalige moerasgebieden heeft hij een langjarige onderzoekservaring opgedaan: Lauwersmeer (vanaf 1979) en Oostvaardersplassen (vanaf 1987).