Petra de Goeij

Studie Biologie aan de UVA (Universiteit van Amsterdam), met als hoofdvak: Voedsel ecologie van de lepelaars van het Zwanenwater (afgerond in 1984). Promotie-onderzoek bij het NIOZ/RUG: Burying depth as a trade off in the bivalve Macoma balthica (afgerond in 2001). Vrijwilliger-onderzoeker naar de voedselecologie en verspreiding van Kemphanen in zuidwest Fryslan (2002-2004). Veldassistent in het onderzoek naar de demografie van de grutto in zuidwest Fryslan (2004-2010). Onderzoeks-assistent aan de RUG en het NIOZ : broedbiologie, demografie en verspreiding van de lepelaars in het Waddengebied in het kader van het project Metawad (2010-heden)

General Secretary en Conference Co-ordinator van de International Wader Study Group ( 1991-2011)

Bestuurslid Werkgroep Lepelaar (2013-heden)

www.metawad.nl

www.werkgroeplepelaar.nl