Rink Wiggers

Een fascinatie voor alles wat leeft heb ik eigenlijk altijd gehad. Vooral de wereld van insecten en andere kleine ongewervelde dieren vind ik erg intrigerend. Binnen mijn loopbaan heb ik me in het bijzonder gefocust op de ongewervelde dieren in zoetwaterecosystemen, ook wel macrofauna genoemd. Sinds kort ben ik werkzaam bij Bureau Biota, een klein ecologisch adviesbureau. Ik hou me daar onder meer bezig met de inventarisatie en beoordeling van wateren op basis van de macrofauna levensgemeenschap. Daarnaast ben ik betrokken bij inventarisaties van vlinders en libellen en bij een onderzoek naar een nieuwe beheermethode voor krabbenscheer, een waterplant waar de libel, groene glazenmaker, voor haar reproductie van afhankelijk is.