Rob Witbaard

Marien Bioloog/Ecoloog werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.
Rode draad in mijn onderzoek is de biologie en ecologie van de Noordkromp (Arctica islandica), een tweekleppig schelpdier dat te boek staat als de langst levende niet koloniale soort die een prominente rol speelt in onderzoek naar oceaan-klimaat interacties. De zeer succesvolle invasieve Amerikaanse zwaardschede is een andere soort waar ik onderzoek aan doe. Centraal thema voor beide soorten is de rol die voedselbeschikbaarheid heeft op groei, groeiverschillen en verspreiding.