Roy Kleukers

Ik ben van jongs af aan gefascineerd door vormenrijkdom van insecten. Door een korte periode bij de ACJN en biologiestudie in Nijmegen is dat verder aangewakkerd. In Nederland komen zo’n 20.000 soorten voor en ik voel me bevoorrecht dat ik met mijn collega’s bij EIS Kenniscentrum Insecten kan bijdragen aan het in kaart brengen van deze enorme diversiteit. Ik vind het ook mooi dat we met onze publicaties en projecten mensen kunnen stimuleren om onderbemonsterde groepen te gaan bestuderen, zoals stofluizen, hooiwagens, mieren, wantsen en boktorren. In mijn vrije tijd werk ik aan de sprinkhanen van Zuid-Europa.