Thomas Lameris

Sinds mijn studie ben ik aangetrokken door Rusland en haar uitgestrekte natuur. Na avonturen en onderzoek ver in Siberië en in Kazachstan vlieg ik sinds 2014 de Brandganzen achterna naar hun broedgebieden in Noord-West Rusland. Mijn onderzoek focust zich op de aanpassingen van vogels aan een veranderende leefomgeving, zowel klimaatverandering als habitatveranderingen door menselijke activiteit.